مقایسه درب و پنجره دو جداره آلومینیومی و UPVC، مزایا و معایب درب و پنجره UPVC، پنجره دوجداره آلومینیومی بهتر است یا UPVC، معایب پنجره آلومینیومی